Hyggelig maskedag

På Gerbrandskolen kommer forældrene hinanden ved. Vi har en yderst aktiv forældreforening på skolen, der arrangerer familievenlige aktiviteter for skolens børn og forældre.

 Ét af dem er den årlige maskedag, som i år blev afholdt torsdag den 4. februar fra kl. 18-20.

Her mødtes børn fra skolens mindste klasser og malede masker og gipsfigurer i selskab med minimum én forælder.  Og undervejs udviklede sig et dejligt fællesskab med snak og hygge mellem børn og forældre på tværs af klasserne.

Et økonomisk overskud fra salg kage, kaffe og sodavand samt masker og gipsfigurer, som sælges for mellem 5 og 25 kroner, gav et overskud til Forældreforeningen. Al overskud går til at støtte aktiviteter på skolen. Fx har foreningen støttet et årskort til Experimentarium, støttet køb af blokfløjter til sidste års Forårskoncert i aulaen og støttet 6.a, der fornyligt har set teaterforestillingen  ”Under Haddy´s Skjold” om 5 børn på flugt fra krigen i deres hjemland på Teater Zeppelin.

Ditte Hall Andersen fra foreningen minder om, at alle forældre også kan bidrage økonomisk ved at blive medlem af foreningen. Forældreforeningen søger også flere aktive til forberedelse og afvikling af de tre arrangementer, som den årligt arrangerer. Foruden maskedagen arrangerer foreningen også dragedag og loppemarked.

” Vi sætter enormt meget pris på Forældreforeningen. Foreningens arbejde afspejler de værdier,  som skolen ønsker af vores forældre. Nemlig dedikation og engagement, der bidrager til det store fællesskab, som er kernen for en skole som Gerbrandskolen,” forklarer skoleleder Jesper Larsen.

Læs gerne mere om Forældreforeningen i linket oven over.

Se billeder fra maskedagen  her.

 

 

Alverdens broer i tændstikker

3. klasserne har deltaget i et projekt om broer som afsluttede med, at de byggede modeller af broer med tændstikker.

Projektet var del af et åbent skole arrangement støttet af Københavns kommune.  

”På Matematikken Dag den 12. november besøgte eleverne Dansk Arkitektur Center.  Her var de på byvandring for at se på broer omkring Arkitekternes Hus. De tegnede også rummelige geometriske figurer, der er relevante i konstruktionen af broer, og sluttede af med at bygge broer af sugerør,” fortæller Natur og Teknologilærer Stine Prebensen, der har stået for al undervisning på skolen.

Her studerede de forskellige brotyper og så fx billeder af de vigtigste broer i Danmark og i nærmiljøet på Amager, der jo som ø er forbundet med mange broer.

Målestoksforhold er væsentligt, når en bro skal konstrueres, og de modeller, som eleverne udstiller, er lavet i forholdet 1:2. Ligeledes har de geometriske figurers indvirkning på en bros styrke, fx at trekanter og buer giver større styrke i konstruktionen, været en vigtig del af den læring, som eleverne er blevet introduceret til.

”Projektet er lige i skolens ånd. Det er både tværfagligt med matematik ind over Natur og Teknologifaget og rummer også en praktisk anvendelig dimension,” roser skoleleder Jesper Larsen.

Se billeder her

 

 

 

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Under-visningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

”Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus,” siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx