Holger gav krammer

Eleverne på 1. årgang vinkede til maskotten Holger fra den populære matematikportal MatematikFessor.dk.

Som gengæld uddelte Holger flittigt krammere, da han sammen med Thea og en kvindelig fotograf besøgte  skolen mandag den 7. november.

Se billeder fra besøget

Anledningen var, at 1. årgang netop er startet på Mat +, som er kendetegnet ved, at eleverne bliver opdelt i hold efter deres niveau.

I aulaen kaldte Søren Søndergaard, der sammen med Kasper Tranto organiserer og leder Mat + på Gerbrandskolen, eleverne op på det hold, de indtil videre skal være på.

Læs om holdinddelingen i Mat+

De har netop modtaget et UNI-login og lært, hvordan de benytter dette til at logge ind på MatematikFessor. dk.  Så nu er eleverne flyvefærdige til både i skolen og derhjemme at udforske de differentierede opgaver fra portalen. Opgaver, som matcher de hold, som lærerne i Mat+ opererer med.

Læs også om MatematikFessor.dk og de muligheder dit barn har for udvikle sit potentiale ved at benytte portalen

 

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Åbent hus i børnehøjde

Anton klimprer ivrigt på keyboardet i skolens store musikrum. Lidt jam – så pludseligt  brudstykker med  enkle, genkendelige toner til ”Lille Peter Edderkop”.

Musikrummet var sidste post på den opdagelsesjagt, som skolen havde arrangeret, da vi afholdt åbent hus for 0.klasseselever og deres forældre til skoleåret 2017-18 tirsdag den 8. november.

Se billeder her

Posterne var fordelt over alt på skolen. Ved hver post lå et bogstav gemt, som  udgjorde ledetråde til et ord og posterne introducerede også de kommende børn og forældre til skolens fysiske rum : Kontor, klasselokaler, EAT-boden og faglokaler som Pædagogisk Læringscenter ( biblioteket) , Håndværk- og Design, musiklokale og gymnastiksal.

Også centrale områder, der kendetegner Gerbrandskolens profil, udgjorde en post. Det var ”Mat +" og ”Læsehestene”, skoleskak,  legepatruljen, Modtageklassen  M0 for børn, der ikke taler dansk og skolebestyrelsen.

Børnene hoppede jublende i vejret, hver gang de fandt et bogstav, som lå gemt på én af de 11 poster, der var opdagelsesjagtens skelet, og ordet ”skolestart" smiley  -  inklusiv smileyen - var det ord,  som børnene skulle ende op med ved allersidste sidste post i musiklokalet. 

Anton og hans forældre syntes, deres introduktion til skolen havde været en god oplevelse.

” Ved de poster, hvor der var personale, som fortalte om skolens aktiviteter, var det meget inspirerende at lytte til,” sagde Antons mor.