Venskabelig dyst på Skolernes Skakdag

Fra morgenstunden mødte elever fra 3. årgang i aulaen for at spille skak .  

Anledningen var Skolernes Skakdag fredag den 10. februar, og det var 3. gang, vi afholdt begivenheden på Gerbrandskolen, iscenesat og ledet af de to lærere Helle Dyrskjøt og Morten Mortensen.

”Vi prioriterer skak højt på Gerbrandskolen, fordi spillet er en sjov måde lære at eleverne at tænke logisk, strategisk og kreativt på, og skak understøtter glimrende Gerbrandskolens slogan: Mange veje til læring," fortæller skoleleder Jesper Larsen.

Jesper var netop hovedpersonen i et af dagens højdepunkter. Han dystede venskabeligt mod eleverne fra 3. årgang, der var delt op i 1o hold, og ”dysten” endte med, at 2 hold vandt over Jesper, 2 hold fik remis, og Jesper vandt over 6 hold.

En spændende turnering, som 22 elever fra alle skolens 6. årgange deltog i, afsluttede dagen. Koncentrationen var dyb, og spillet var på et niveau, hvor flere brikker indgik i et strategisk set up, der endte i skakmat. Utrolig flot spillet!

 Bertram fra 5.b vandt turneringen over Mathias H fra 4.d ( 2. pladsen) , mens Louie fra 4.a  tog 3. pladsen ved at vinde  over Ivan fra M1.

Se billeder her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Nu sorterer vores elever affald

Magnus fra 0.e er blevet færdig med at spise sin mellemmad: en banan og en kvart rugbrødsmad, der er klappet sammen.

Han styrer op mod to affaldsspande, som børnehaveklasselærer Lise Heering har sat ud midt på gulvet og smider bananskralden i den brune spand og sølvpapiret i den grønne spand.

Affaldssortering er nemlig blevet dagligdag for alle elever på Gerbrandskolen og er også et eksempel på skolens vision om, at der findes mange måder at lære på: "Mange veje til læring."

”I de københavnske hjem sorterer vi alle affald, så hvorfor ikke også lære børnene det og samtidig øge deres forståelse for miljøet? ”spørger skoleleder Jesper Larsen.

Vores tekniske ejendomsleder Erik Nielsen har derfor været forbi samtlige klasser med  3 affaldsspande. En brun til bioaffald: primært levnet mad, en blå til papir og en grøn til det øvrige restaffald

Læs mere om bioaffald her

Marija skraber møjsommeligt sin levnede yoghurt ud i bioaffaldsspanden og kommer bagefter plastikemballagen i spanden til restaffaldet.

”Skraldet må altså ikke blandes sammen,” understreger Caroline   

”Plastik skal i den grønne”, supplerer Freja.

”Det her er farligt for naturen,” slutter Magnus og vifter med det sølvpapir, hans rugbrødsmad var pakket ind i.

Ned til restaffaldet med sølvpapiret.

Se billeder her