Barn i en moderne verden

Det var levende præsentationer på et højt niveau, da elever fra 6.a fremlagde projekter i den sidste ugen af skoieåret.

”Seksualitet er både nysgerrighed, lyst, følelser, kærlighed , ømhed , fantasi, status,  forførelse, moral, bekræftelse og identitet” fastslog Lea (tv), Oliver, Caroline og Astrid,som lavede en suveræn Powerpoint -præsentation over emnet ”Seksualitet og Identitet”, hvor de især undersøgte, hvorfor seksualiteten er tabu i samfundet.

De kom ind på hetero-, homo-, bi- og transseksualitet og de svære følelser, der kan ligge bag ved at tilhøre en minoritet.  Og budskabet til klassekammeraterne var klart: ”Vær dig selv”

”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, og vi ville gerne behandle emnet bredt. Så vi lavede interviews med en homoseksuel og en transseksuel, en spørgeskema-undersøgelse om holdningen til homoseksualitet blandt folk på gaden, en film om kønsskifteoperation og havde også kontakt med Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske og Transseksuelle (LGBT),”fortalte Caroline.

Sofia, Diana og Nikole leverede ligeledes levende præsentation om rusmidler. De undersøgte bl.a., hvorfor 9000 11-15 årige ryger, og deres budskab var også klart: ”Sig fra overfor gruppepresset.”

Se billede af deres gruppe her

Vores souschef Marie, der har undervist 6.a i dansk siden påske, roser sine elever for deres ”gode og levende fremlæggelser.” Hun fortæller, at lærerne på 6. årgang hvert år gennemfører et projektforløb, så eleverne får erfaring med denne arbejdsform, før de kommer i udskolingen.

”Det er lærerigt, men også svært for eleverne at lave et projekt, hvor de udarbejder en problemformulering omkring et emne, som de undersøger og kommer med mulige løsninger på,” uddyber hun.

 ”Barn i en moderne verden” var det overordnede tema, som lærerne på årgangsteamet havde sat som ramme for projekterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Sej fagdyst på Højdevangen

Vi må endnu engang konstatere, at Gerbrandskolens elever er seje og dygtige.

Vores elever fra 5 årgang deltog i en fagolympiade onsdag den 3. maj på Højdevangen, og her vandt 5. b´s Team Plus-hold konkurrencen i matematik og et velorienteret hold fra  5.c konkurrencen  i almen viden.

Det er 3. gang, at Højdevangen var vært for Faglympiaden, hvor eleverne fra 5. årgang på Dyveke-Sundbyøster - og Gerbrandskolen ud over matematik og almen viden også dystede indenfor kategorierne: dansk og samarbejde og bevægelse. ´

”Det var sjovt at se Højdevangen og tale med eleverne fra de andre skoler. Vi lærte også en masse, ”fortæller Hannah, Anna og Filippa, der sammen havnede på en flot 2. plads i almen viden med spørgsmål som : ”Hvad sidder på toppen af en tændstik,  og i hvilken side sidder hjertet?”

Eleverne blev både klassisk udfordret med grammatiske opgaver i dansk, gange og dividere opgaver i matematik, generelle spørgsmål i almen viden og sjovt udfordret i samarbejde og bevægelse, hvor de dystende hold fx skulle stå på et tæppe og vende det uden at træde udenfor tæppet.

Arrangementet foregik som del af 4-skolesamarbejdet i det herlige Ungemiljø, hvor der er god plads til, at mange unge kan samles.

Eleverne fra Sundbyøster-, Dyveke-og  Gerbrandskolen overgår til Højdevangen fra 7. klasse, og relationen mellem de 4 skoler bliver derfor løbende plejet med en række fællesarrangementer

” Vi ønsker at fremme samhørigheden mellem eleverne på de 4 skoler, så eleverne på basisskolerne føler en naturlig tryghed ved skoleskiftet efter 6. klasse, ” fortæller vores skoleleder Jesper .

Se billeder her