Mange veje til læring

En god måde at lære på går gennem leg og bevægelse.

Dansklærer og evalueringsvejleder i dansk Sidse Katrine Lund iværksatte onsdag  den  16. september leg og bevægelse i skolegården for en lille flok 3. klasses elever, der er tilknyttet ”Læsehestene”, for at øve stavning.

Legen gik ud på, at Sidse stavede ord højt.  Hun stavede bevidst ordene forkert, og når hun så stavede ordet rigtigt, skulle eleverne løbe fra den ene side i lille skolegård over til den anden.  Og hvis en elev begyndte at løbe, når Sidse stavede ordet forkert, var eleven ude af legen.

Om formålet med at gå udenfor, fortæller Sidse:

”Vi laver ofte anderledes undervisning som denne. Vi kan mærke, at det motiverer eleverne. De synes, det er sjovt – og så sidder det, som de lærer, meget bedre fast. Det er selvfølgelig derfor, vi gør det.”

Melissa fra 3.c, som deltog i legen,  bakker op om dette:

”Det var hyggeligt, fordi man kommer ud at røre sig, samtidig med man hørte ordene,” fortæller hun

Synes du også, du lærte noget?

”Ja, jeg lærte stavelserne i de ord, Sidse stavede.”

Se billeder her

  

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Så er den nye legepatrulje i gang

På Gerbrandskolen har vi en legepatrulje, bestående af elever fra 5. klasserne, der iværksætter lege i spisefrikvarteret for de mindre elever. Og tirsdag den 23. august sprang legepatruljen ud for første gang i år.

Den indfandt sig i lille skolegård - området ud for 0. klasserne - og tog kontakt med skolens mindste for at iværksatte boldlege.

”Legepatruljen har en inkluderende funktion. Den handler om at etablere relationer, bånd og tryghed blandt eleverne i skolegården ved at igangsætte lege. Det er i især relevant for eleverne i de nye 0. klasser, som i starten kan føle sig lidt overvældede over de mange børn, der stimler sammen i en skolegård – og for elever, der af den ene eller anden grund føler sig lidt uden for klassefællesskabet,” fortæller skolepædagog Lena Nielsen, der er ansvarlig for Gerbrandskolens legepatrulje.

Eleverne i Legepatruljen samles hver tirsdag og torsdag i spisefrikvarteret, og skolens elever kan  - når det har ringet ud - finde Legepatruljen iklædt neongule  veste ved flagstangen i skolegården , som er patruljens mødested, inden legene sættes i gang.

Se billeder her