Livligt møde for kommende forældre

Mindre normering end børnene er vant til fra børnehaven og en skolegård fyldt med mange livlige børn. Denne virkelighed kan skræmme nogle af de nye skolebørn i 0. klasse, selv om langt de fleste er superglade for at starte i skole.

Birgit Jordansen og Hanna Sommersel fra Skolebestyrelsen er i fuld gang med at informere de 66 forældre, der var mødt op til møde for kommende forældre tirsdag den 21. juni, om den virkelighed, som deres barn vil møde i forbindelse med skolestart.

På Gerbrandskolen tager lærerne i 0. klasse hånd om børnenes trivsel i skolegården ved at etablere legegrupper, hvor de taler med børnene om, hvem de vil lege med, inden et frikvarter starter. Og forældre kan ligeledes styrke børnenes trivsels ved at etablere legegrupper, der kommer på besøg i hjemmene. 

”Det enkelte barns trivsel hænger nøje sammen med klassens trivsel. God klassetrivsel skaber tryghed hos det enkelte barn, så barnet føler sig tryg og fri i skolegården og tør åbne op i klassen.  Derfor betaler det sig for jer forældre at investere tid i klassens trivsel,” forklarede Birgit.

Birgit og Hanna præsenterede to dilemmaer på mødet. De handlede om, hvad man gør, hvis ens barn ikke trives. Det satte gang i mødet og blev livligt diskuteret i mindre grupper.

”I min gruppe var vi meget enige om, hvordan vi skulle tackle dilemmaerne. At vi ikke skulle henvende os vredt til lærerne, hvis vores barn har problem, men indgå i en åben dialog med læreren om, hvordan vores barn får den bedste støtte,” fortalte Beate Larsen, mor til Noah, der skal starte i 0.e efter sommerferien, da mødet var overstået.

Hvordan har du ellers oplevet mødet?

 ”Det var et rigtig godt møde. Jeg var glad for at høre om, hvordan man gør som forældre i forbindelse med skolestarten.”

Vil du vide mere om, kan du se Birgit og Hannas oplæg her.

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Velorganiseret idrætsdag

Som led i 4-skolesamarbejdets plan om at styrke samarbejde mellem de 4 skoler deltog elever fra Gerbrandskolen, Sundbyøster og Højdevangens skole onsdag den 8. juni i en fælles idrætsdag på Kastrupfortet.

Mens elever fra 3. klasserne på Gerbrandskolen og Sundbyøster skole skulle udføre 12 forskellige idrætsøvelser, bestyrede elever fra 8. klasse på Højdevangens skole på flotteste vis de poster, som idrætsaktiviteterne foregik ved.

 ”Eleverne fra Gerbrandskolen var opdelt i hold sammen med andre elever, som de skal gå i 4. klasse med og deres kommende lærere var også til stede.  Det hold eleverne var på, blev yderlige opdelt i 2 hold ved posterne, som ”konkurrerede” om at være bedst. Mere end at konkurrere handlede dagen om at samarbejde om aktiviteterne. Eleverne kunne ikke løse opgaverne uden at samarbejde,” fortæller lærer Carsten Gjerløv fra Gerbrandskolen, der var initiativtager til projektet.

Eleverne løb bl.a. sækkeløb, hoppede længdespring, hvor det gjaldt om at se, hvor langt, de kunne hoppe som hold, fik rusket op i hukommelsen med en huskeleg med 25 ting gemt under et tæppe og kastede en bold efter ringe, der gav forskellige point. Og dagen kulminerede med et fælles stafetløb og juice og hygge som afslutning.

 ”Det var rigtig sjovt, at det ikke var det samme vi skulle lave,” fortæller Alfred fra 3.d på Gerbrandskolen, der sammen med Noah, ligeledes 3.d., kunne berette, at de også syntes, det var dejligt at lære nogle nye at kende.

Foreløbigt har der i 4-skolesamarbejdet været arrangementer for 3., 5., og 6. klasserne. Men Carsten Gjerløv, som sidder i et fælles udvalg i 4-skolesamarbejdet, understreger, at det er tanken, der på sigt skal laves fællesarrangement for alle overgange.

”Det er vigtigt at eleverne får en fornemmelse for en overordnet samhørighed mellem de 4 skoler. At skolerne er en enhed,” slutter han.

Se billeder her