Nyt tiltag i 4-skolesamarbejdet

Lærere og pædagoger fra de 4 skoler  i 4-skolesamarbejdet er i gang med at  udvikle en fælles tilgang til læsning og det faglige sprog, der kendetegner de forskellig skolefag.

Læs mere her

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Så er den nye legepatrulje i gang

På Gerbrandskolen har vi en legepatrulje, bestående af elever fra 5. klasserne, der iværksætter lege i spisefrikvarteret for de mindre elever. Og tirsdag den 23. august sprang legepatruljen ud for første gang i år.

Den indfandt sig i lille skolegård - området ud for 0. klasserne - og tog kontakt med skolens mindste for at iværksatte boldlege.

”Legepatruljen har en inkluderende funktion. Den handler om at etablere relationer, bånd og tryghed blandt eleverne i skolegården ved at igangsætte lege. Det er i især relevant for eleverne i de nye 0. klasser, som i starten kan føle sig lidt overvældede over de mange børn, der stimler sammen i en skolegård – og for elever, der af den ene eller anden grund føler sig lidt uden for klassefællesskabet,” fortæller skolepædagog Lena Nielsen, der er ansvarlig for Gerbrandskolens legepatrulje.

Eleverne i Legepatruljen samles hver tirsdag og torsdag i spisefrikvarteret, og skolens elever kan  - når det har ringet ud - finde Legepatruljen iklædt neongule  veste ved flagstangen i skolegården , som er patruljens mødested, inden legene sættes i gang.

Se billeder her