Skak er også for pigerne

Girlpower indtog aulaen, da vi afholdt Skolernes Skakdag i fredag den 9. august.   

Mange piger deltog i den afsluttende turnering, og Svea fra 3.d nåede endda helt til finalen i turneringen for indskolingseleverne. Hun spillede mod Tristan fra 3.c., men tabte dog efter en flot kamp.  Også Victor fra 6.b og Tancredi fra 6.a spillede en spændende og jævnbyrdig finale på mellemtrinsniveauet. Her trak Tancredi det længste strå, og han vandt . 

Se billeder her

Den spændende dag startede med, at de 2 skakansvarlige lærere, Morten og Søren, introducerede eleverne fra 3. årgang til skakkens historie og strategien bagved nogle grundlæggende træk, der kan sætte kongen skakmat.

3 af skolens playmasters, Amir, Alexander og Louis fra 5. årgang, hjalp ivrigt til. 

Amir fortæller, at playmasters hjælper til med undervisningen af skak, fx med at lære nye spillere, hvordan man flytter brikkerne og med praktiske opgaver. Playmasters er også til stede, når eleverne dagligt spiller skak i frikvartererne i vores Pædagogisk Lærings Center og i matematikundervisningen på 3. årgang, hvor de netop nu i gang med et skakforløb i et åbent skole-samarbejde med Amager Skakklub.

Disse tiltag har vakt en stigende interesse blandt både drenge og piger for også at spille skak udendørs i frikvartererne. 

”Vi er glade for den stigende interesse. Skak giver en fantastisk læring i at tænke logisk og langsigtet og har derfor også en afsmittende effekt på andre fag, ” forklarer vores skoleleder Jesper.

Flere vores dygtige skakentusiaster blev også udtaget til de kommende Københavnsmesterskaber for skoleskakhold, som afholdes i skolens aula  den 7. marts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

God trivsel på Gerbrandskolen

Den første nationale undersøgelse af trivslen i de danske folkeskoler, foretaget på foranledning af Undervisningsministeriet, viser, at elevernes trivsel på Gerbrandskolen er så god, at vi tilhører den bedste fjerdedel. Nærmere bestemt er vores elevers sociale trivsel placeret som nummer 201 og deres faglige trivsel som nummer 238 ud af 1238 skoler.

Det er Ugebrevet A4, der har analyseret ca. 470.000 folkeskoleelevers svar på 28 spørgsmål, og på den baggrund er kommet frem til ovennævnte resultat.

"Vi er rigtig glade for, at det arbejde, som vi gør i dagligdagen for at vores elever skal have det godt, virker. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi så vil hvile på laurbærrene. God trivsel og faglighed er vores kerneydelse og vil altid have vores fokus," siger skoleleder Jesper Larsen

Læs mere om analysen her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Gammel elevfest

Så er det atter tid til at genoplive gamle minder!

Lørdag den 10. marts afholder vi gammel elevfest kl. 19-23 i skolens aula.

Entré: 50 kr. (betales ved indgangen)

Indgangen lukkes kl. 21.

Vi glæder os til se jer!

Billedet er et klassebillede af 1.v  på Gerbrandskolen i 1954. Det tilhører Annette Wohlert Johansen og er   - efter aftale - lånt fra Jørgen Grandts hjemmeside:http://www.grandts.dk/Skoler/andreskoler.htm